Η μέθοδος «Nail Clear» είναι μια νέα καινοτόμος θεραπεία που αποκλειστικά εφαρμόζουμε για τους μύκητες των νυχιών. Είναι η απλή λύση σ΄ένα σύνθετο πρόβλημα. Η θεραπεία βασίζεται σε ελεγχόμενη μικρο διάτρηση και δημιουργία δέσμης μικροσκοπικών οπών ( περίπου 1mm ) στα νύχια, - χωρίς τον τραυματισμό του υπονύχιου μαλακού ιστού - ώστε το αντιμυκητιασικό φάρμακο να φτάσει στην εστία της μόλυνσης, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης. Οι μικρο οπές, οι οποίες είναι δυσδιάκριτες, παραμένουν στα νύχια καθώς αναπτύσσονται, επιτρέποντας την συνεχή διείσδυση και δράση του αντιμυκητιασικού φαρμάκου, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της τοπικής θεραπείας, με σύντομη ορατή βελτίωση και μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την εκρίζωση του μύκητα. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Οι γνωστές αντιμυκητιασικές συστηματικές θεραπείες (χάπια) που εφαρμόζονται, έχουν κάποιο ποσοστό επιτυχίας (4 στους 10), αλλά εγκαταλείπονται γρήγορα , επειδή έχουν πολλές παρενέργειες και είναι επιβαρυντικές για την υγεία (ήπαρ) λόγω της τοξικότητας των φαρμάκων. 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Οι αντιμυκητιασικές θεραπείες που εφαρμόζονται τοπικά (λάκες, αλοιφές κλπ), έχουν πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας, γιατί δεν διαπερνούν τα νύχια ( τα νύχια είναι αδιάβροχα και αδιαπέραστα) και έχουν κάποιο αποτέλεσμα μόνο σε αρχικό στάδιο. Μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο 1 στους 15 ανθρώπους που το χρησιμοποιούν έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα και η λοίμωξη συχνά επανέρχεται μετά τη διακοπή της θεραπείας. 

MHXANIKΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΞΕΣΗ)

H μείωση της υπερκεράτωσης των νυχιών με τη μέθοδο της απόξεσης βοηθά, αλλά πολλές φορές δεν είναι επαρκής. 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ LASER

Ακόμη η θεραπεία με LASER έχει αμφίβολο αποτέλεσμα, χωρίς να είναι βέβαιο αν η θερμότητα του λέιζερ είναι στην πραγματικότητα ικανή να σκοτώσει τον μύκητα ή αν απλώς τον καθιστά αδρανή για λίγο. Πολλοί πάσχοντες παρουσιάζουν συχνές υποτροπές και υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες με υψηλό κόστος.

Η επιτυχημένη θεραπεία για τους μύκητες νυχιών απαιτεί τα αντιμυκητιασικά φάρμακα να εισχωρήσουν κάτω απο το νύχι. Η ελλιπής προσέγγιση της εστίας μόλυνσης είναι ένα πρόβλημα τόσο για την από του στόματος φαρμακευτική αγωγή, όσο και για τα τοπικά αντιμυκητιασικά.

H θεραπεία «nail clear» ενδείκνυται ακόμη και μετά απο θεραπεία με laser, δημιουργώντας πλέγμα προστασίας έναντι της συχνής υποτροπής.

Η θεραπεία «nail clear» είναι τοπική θεραπεία χωρίς παρενέργειες. Απλά ψεκάζοντας τα πάσχοντα νύχια με αντιμυκητιασικό φάρμακο δύο φορές την ημέρα για 3 - 4 μήνες, ενισχύουμε τη θεραπεία, με ορατή βελτίωση σε διάστημα λίγων μόνον εβδομάδων, λόγω της άμεσης δράσης του αντιμυκητιασικού φαρμάκου .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • Απλή και σύντομη διαδικασία
  • Δεν απαιτείται τοπική αναισθησία
  • Ανώδυνη διαδικασία
  • Θεραπεία χωρίς τις παρενέργειες των φαρμάκων
  • Χαμηλότερο κόστος θεραπείας συγκριτικά με τις θεραπείες laser
  • Mεγάλυτερο ποσοστό επιτυχίας συγκριτικά με άλλες μεθόδους
  • Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία 
  • Συντομεύει το χρόνο θεραπείας γιατί δρά άμεσα

H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !

Η μέθοδος «Nail Clear» είναι μια εναλλακτική λύση για τους ασθενείς που ήδη έχουν δοκιμάσει άλλες θεραπείες για τους μύκητες των νυχιών χωρίς αποτέλεσμα, όπως Laser ή την επώδυνη αφαίρεση των νυχιών ή για όσους θέλουν να αποφύγουν τις παρενέργειες των φαρμάκων και τις βλαπτικές επιδράσεις τους στο ήπαρ. Είναι μια νέα αρχή για τους ασθενείς, που αναζητούν ένα γρήγορο, ανώδυνο, ασφαλή και περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο.

Αναστασία Μάνουλα 
Πτυχιούχος Ποδολόγος
Μέλλος Συλλόγου Ποδιάτρων-Ποδολόγων
ΑΜ 17