Η λαγονοκνημιαία ταινία είναι μια παχιά περιτονία, σαν ταινία, η οποία ξεκινάει κεντρικά της άρθρωσης του ισχίου από τη λαγόνιο ακρολοφία και καταλήγει περιφερικά της άρθρωσης του γόνατος στην εγγύς κνήμη. Σχηματίζεται από τη συμβολή της περιτονίας των καμπτήρων,  απαγωγών και εκτείνοντων μυών του ισχίου.

Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας, μια φλεγμονώδεις κατάσταση, προκαλείται από υπερβολική τριβή του περιφερικού τμήματος της ταινίας πάνω στον έξω μηριαίο επικόνδυλο κατά την επαναλαμβανόμενη κάμψη και έκταση του γόνατος. Είναι μια αρκετά συχνή πάθηση στους αθλητές, δρομείς.

Το κύριο σύμπτωμα στο σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι ο πόνος στην έξω επιφάνεια του γόνατος. Αρχικά, ο πόνος μπορεί να είναι διάχυτος αλλά, όσο περνάει ο χρόνος, μπορεί να γίνει εντοπισμένος και οξύς. Τυπικά ο πόνος εμφανίζεται μετά το πέρας ή/και κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Σε πιο προχωρημένα στάδια ο πόνος μπορεί να υπάρχει και στην ανάπαυση. Συχνά ο πόνος επιδεινώνεται όταν ο αθλητής τρέχει σε κατηφόρα ή παραμένει στην καθιστή θέση.

Θεραπεία

1. Ανάπαυση
Αρχικά μια περίοδος αποχής από το τρέξιμο είναι απαραίτητη. Αν συνεχίσει κανείς το τρέξιμο το πιο πιθανό είναι ότι ο πόνος θα επιδεινωθεί. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδίδεται σε άλλες μορφές γυμναστικής που δεν ερεθίζουν τη λαγονοκνημιαία ταινία, όπως το κολύμπι και το ποδήλατο.

2. Παγοθεραπεία
Για 15-20 λεπτά κάθε μια ώρα και αργότερα, όταν μειωθούν τα συμπτώματα 2-3 φορές την ημέρα. Προτιμότερο είναι ο πάγος να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα.

3. Αντιφλεγμονώδης αγωγή
Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, τοπικών ή/και από το στόμα, μπορεί να βοηθήσει στα αρχικά στάδια.

4. Διατατικές ασκήσεις
Διατατικές ασκήσεις για τον τείνοντα τη λαγονοκνημιαία ταινία και τους απαγωγούς του ισχίου είναι σημαντικές, όταν υπάρχει μεγάλη τάση στην ταινία.
Η μάλαξη των μυών που βρίσκονται σε τάση ή σε σύσπαση από ειδικό φυσικοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση και αποφυγή της τριβής.

5. Ασκήσεις ενδυνάμωσης
Ασκήσεις ενδυνάμωσης των απαγωγών του ισχίου και κυρίως του τείνοντα την λαγονοκνημιαία ταινία και του μέσου γλουτιαίου, έχουν ειδικη ενδειξη.

6. Φυσικοθεραπεία
Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση με υπερχήχους και ΤΕNS μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και την ταχύτερη επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, ο βελονισμός σε «trigger points» μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του πόνου.

7. Βιολογικές θεραπείες
Σε καταστάσεις που επιμένουν, μπορεί να εφαρμοσθούν και σύγχρονες βιολογικές θεραπείες όπως χορήγηση Πλάσματος Πλουσίου σε Αιμοπετάλια (PRP).

8. Κορτιζόνη
Σε επίμονες περιπτώσεις μπορεί επικουρικά στα παραπάνω μέτρα να γίνει και τοπική έγχυση κορτιζόνης, που είναι ισχυρό αντιφλεγμονώδες .

Επιστροφή στο τρέξιμο
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο για επιστροφή στο τρέξιμο παίζει και η προοδευτική αύξηση των χιλιομετρικών αποστάσεων καθώς και της έντασης της άσκησης, χωρίς όμως να παραβλέπονται οι διατατικές ασκήσεις και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης.