Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μία ομαδική διαδικασία συζήτησης, ενδοσκόπησης και προσωπικής αλλαγής.

Μέσα από μία οργανωμένη ομαδική διαδικασία δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, με αφορμή τη συζήτηση, να επεξεργαστούν προσωπικά τους βιώματα, προβλήματα, σχέσεις, να αναζητήσουν και να δοκιμάσουν λύσεις.

Με την ενεργό συμμετοχή των μελών επέρχεται ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος για ανταλλαγή αμοιβαίων εμπειριών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αλλαγή.

Κάθε μέλος, γνωρίζοντας τα υπόλοιπα μέλη, σχηματίζει άποψη για τον εαυτό του και τους άλλους και συγχρόνως αντιλαμβάνεται καλύτερα τόσο τα δικά του προβλήματα, όσο και των άλλων, καθώς αντανακλώνται από τα μέλη της ομάδας.

Ενισχύεται επίσης η αυτοπαρατήρηση κάθε μέλους, καθώς συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους.

Η ομάδα εξελίσσεται και αναπτύσσεται παράλληλα και ταυτόχρονα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κάθε μέλους της, καθώς κάθε μέλος συνεισφέρει το προσωπικό του βίωμα και την προσωπική του ιστορία σε μια διαδικασία που μετουσιώνεται σε ομαδική εμπειρία. Μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή προσεγγίζεται η προσωπική ανάπτυξη και ακολουθείται η πορεία προς την αυτογνωσία.

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης αποτελείται από περίπου 5 έως 8 άτομα και υποστηρίζεται από έναν συντονιστή. Τα μέλη συναντιούνται σε τακτική εβδομαδιαία συνήθως βάση, για να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους και τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους. Η ομάδα γίνεται πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και τον πειραματισμό με νέους τρόπους συμπεριφοράς.

Συνηθέστατα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς αφορούν στις σχέσεις με τους άλλους. Η συμμετοχή στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά βοηθητική γιατί παρέχει ένα ασφαλές μέρος για να πάρει κανείς ανατροφοδότηση για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι.

Οφέλη

Η ομάδα είναι ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να πειραματιστεί με διαφορετικούς από τους συνήθεις τρόπους συμπεριφοράς. Καθώς ακούς τις εμπειρίες των άλλων, τις συγκρίνεις με τις δικές σου, γεγονός που βοηθά να κατανοήσεις ότι δεν είσαι μόνος. Πιθανόν να ανακαλύψεις ότι οι συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος ως μέλος της ομάδας θα σε βοηθήσουν να εμπλουτίσεις τις φιλίες σου εκτός ομάδας. Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης μπορεί:

  • Να σας δώσει τη δύναμη να είστε πιο ανοιχτοί και διεκδικητικοί
  • Να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
  • Να αναπτύξετε συναισθηματική επίγνωση

Υποχρεώσεις των μελών της ομάδας

Τα μέλη μιας ομάδας προσωπικής ανάπτυξης θα πρέπει:

  • Να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους μέσα στην ομάδα και να δεσμευτούν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τις πρώτες συναντήσεις. Ορισμένες φορές οι ομάδες δυσκολεύονται να ξεκινήσουν και μπορεί να πάρει μερικές συναντήσεις για τα μέλη τους για να νιώσουν άνετα ο ένας με τον άλλο.
  • Να έρχονται εγκαίρως στις συναντήσεις. Εάν πρόκειται να αργήσετε ή να λείψετε, θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε νωρίτερα.
  • Να συμφωνήσουν να κρατούν κάθε πληροφορία που αποκαλύπτεται μέσα στην ομάδα εμπιστευτική, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των υπολοίπων μελών.