Η νέα Αρθροπλαστική Γόνατος ΄Medial Pivot Knee’  

Η οστεοαρθρίτιδα οφείλεται στην προοδευτική εκφύλιση του γόνατος και κυρίως του αρθρικού χόνδρου, χάνοντας τη λεία ομαλή του υφή και μειώνοντας το πάχος του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τριβή μεταξύ των οστών και η κίνηση να γίνεται επώδυνη. Η οστεοαρθρίτιδα εξελίσσεται και ο πόνος και η δυσκαμψία χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου. Ο πόνος λόγω οστεοαρθρίτιδας μπορεί να δυσκολέψει το άτομο να φροντίσει τον εαυτό του, γεγονός που μπορεί να βλάψει την ποιότητα ζωής του.

 Ο σκοπός μιας επέμβασης αρθροπλαστικής, είναι η ανακατασκευή ενός φθαρμένου οστεοαρθριτικού γόνατος με μία μεταλλική πρόθεση, η οποία θα φορτίζεται και θα κινείται όπως το φυσιολογικό. Για την επιτυχημένη επέμβαση μιας αρθροπλαστικής γόνατος θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τέσσερις βασικές παράμετροι και κατά συνέπεια η επέμβαση θα πρέπει να χαρακτηριστεί από 1. Ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση στην ανατομική περιοχή αποκατάστασης (άρθρωση) και διάσωση οστικού εδάφους στην περιοχή τοποθέτησης της πρόθεσης, 2. Ανατομική και σωστή λειτουργικά θέση τοποθέτησης των υλικών της πρόθεσης, 3. Κατάλληλα υλικά (πρόθεση) αποκατάστασης της φυσιολογικής λειτουργικότητας του γόνατος και 4. Ταχεία και αποτελεσματική μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ελάχιστα επεμβατικές (ΜΙS) Τεχνικές και Τοποθέτηση των Υλικών

Με τον όρο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εννοούμε τις τεχνικές εκείνες με τις οποίες ο χειρουργός θα προκαλέσει την μικρότερη δυνατή βλάβη σε υγιείς ιστούς (μυς, τένοντες, οστό) κατά την επέμβαση. Τα πλεονεκτήματα της, το κοσμητικό αποτέλεσμα, ο λιγότερος πόνος μετά το χειρουργείο, ο μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο και αποκατάστασης, και τέλος η γρηγορότερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία και θα πρέπει να αξιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό. H μειωμένη ορατότητα του πεδίου εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την παράταση του χειρουργικού χρόνου, την αύξηση του κινδύνου λοίμωξης και την πιθανή κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Η σωστή τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής είναι ζωτικής σημασίας. Η διάρκεια ζωής της αρθροπλαστικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την σωστή τοποθέτηση των υλικών. Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική και η ηλεκτρονικά καθοδηγούμενη αρθροπλαστική ίσως βοηθούν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η πρόθεση της αρθροπλαστικής

Η κίνηση του φυσιολογικού γόνατος είναι πολύπλοκη και σε πολλά επίπεδα (κάμψη/έκταση, στροφή και κύλιση), με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή της φυσιολογικής κίνησης από τεχνητά μοσχεύματα (πρόθεση) να είναι μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά δύσκολη. Η νέα πρωτοποριακή σχεδίαση της αρθροπλαστική γόνατος Medial Pivot (System Evolution)  έχει στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής κινηματικής του γόνατος και ως τελικό αποτέλεσμα, ο ασθενής να έχει την αίσθηση του φυσιολογικού γόνατος μετά το χειρουργείο. 

Το νέο αυτό σύστημα έχει εξελιχθεί ως προς τις σχεδιαστικές ατέλειες της παλαιότερης γενεάς πρόθεσης.  Τα πλεονεκτήματα  της νέας πρόθεσης είναι ότι προσφέρει σταθερή ανατομική και κατά συνέπεια φυσιολογική κίνηση, καθ΄ όλο το εύρος κάμψης του γόνατος, καθώς επίσης και μεγάλη επιφάνεια επαφής των υλικών της πρόθεσης κατά την κίνηση, μειώνοντας την φθορά των υλικών και συντελώντας στην μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής.

Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική προσπέλασης (MIS), με σεβασμό στα μαλακά στοιχεία της περιοχής του γόνατος και του οστού, σε συνδυασμό με πρόθεση αρθροπλαστικής τελευταίας γενεάς (Medial Pivot), προσφέρουν το ιδανικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Τεχνικές προεχγειρητικής προετοιμασίας του ασθενή, μείωσης της απώλειας αίματος κατά την διάρκεια τόσο του χειρουργείου, όσο και μετά από αυτό, ελαχιστοποιούν ή/και εκμηδενίζουν την ανάγκη μετάγγισης και προσφέρουν άμεση κινητοποίηση του ασθενή (Fast Track Protocol).