Πρόκειται για έρευνα πάνω στις υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες ζωής σε ενήλικο πληθυσμό που κατοικεί στην Αθήνα.

Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μόνο αν είστε ενήλικας κάτοικος Αθήνας. Μπορείτε να παραλείψετε όποια ερώτηση θέλετε. Η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη.

Χρόνη Γεωργία Παθολόγος MD, MSc, DipIBLM

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAdCGQ9hUQTlaV1AwTkVMQzREMVkyWllaVDAyM0REQy4u