Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα, η οποία αφορά στον τρόπο που χειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τους ρομαντικούς/σεξουαλικούς συντρόφους. Συγκεκριμένα, ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν να προβλέψουν αντικοινωνικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται από τη Δρ. Αφροδίτη Πίνα κ τη Δρ. Χριστιάνα Ιορδάνου του Πανεπιστήμιου του Κεντ. Ευελπιστούμε πως η έρευνα αυτή θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν αντικοινωνικές και παραβατικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο ή χρησιμοποιώντας τεχνολογία και τυχόν συστάσεις για την πρόληψή τους.Πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι άνω των 18. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι κάποιες από τις ερωτήσεις είναι προσωπικές και μπορεί να τις βρείτε δυσάρεστες, μπορείτε όμως να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή.

https://kentpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6rKfyqL1HSKtFgq?fbclid=IwAR2116flbnvxc1JFtwfuNsWys3XCy3HTFwbvUxPNvHCll966qiHIG-S6FxE