City Doctors
CityDoctors

Κερδίστε 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B!

Τέρμα πια στο νυσταγμένο βούρτσισμα των δοντιών.
Το citydoctors.gr χαρίζει στους φίλους του μετά από κλήρωση δυο ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες ΟRAL B για εύκολο, ευχάριστο και αποτελεσματικό βούρτσισμα.
Είμαστε χαρούμενοι που θα βελτιώσετε την υγιεινή των δοντιών σας.
Πείτε αντίο στην πέτρα και την ουλίτιδα.
Χαρείτε τα δόντια σας χωρίς λεκέδες.
Με αγάπη, το citydoctors.gr για τους φίλους του.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

 1. Like στη σελίδα του citydoctors.gr στο Facebook.
 2. Κοινοποίηση της δημοσίευσης στη σελίδα σας στο Facebook και σχόλιο για το πότε επισκεφθήκατε τον οδοντίατρο σας τελευταία φορά (πχ πριν 3 μήνες / πριν 10 χρόνια / Δεν θυμάμαι!!)
 3. Εγγραφή στο newsletter του citydoctors.gr, έτσι θα μαθαίνετε πρώτοι τους διαγωνισμούς,  τις προσφορές και τα δώρα του citydoctors.gr και θα έχουμε τη χαρά να σας στέλνουμε συμβουλές και άρθρα για θέματα  υγεία γραμμένα από τους citydoctors.

Ο διαγωνισμός ισχύει από 10/09/18 και λήγει στις 31/10/18 12:00

Εγγραφή στο Newsletter του citydoctors.gr

Έτσι θα μαθαίνετε πρώτοι τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τα δώρα του citydoctors.gr και θα λαμβάνετε συμβουλές και άρθρα για θέματα υγείας γραμμένα από τους citydoctors

Όροι Διαγωνισμού

1. To CityDoctors διοργανώνει διαγωνισμό με το όνομα Κερδίστε 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B!, στο διαδίκτυο, στο microsite της ενέργειας (https://www.facebook.com/Citydoctors-871648736320649/) καθώς και στην σελίδα της στο Facebook Citydoctors σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, καθώς και οι μεταπωλητές, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές της ως άνω εταιρείας , καθώς και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

3. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 10/09/2018 και ώρα και θα λήξει την 31/10/2018 στις 12:00.

3.01. Οι χρήστες, για να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει πατήσουν like στην σελίδα, και στο post του διαγωνισμού. Να κάνουν εν συνεχεία δημόσια κοινοποίηση του post και να αφήσουν σχόλιο στο οποίο να αναφέρουν την ηλικία του ατόμου που θα χρησιμοποιεί το πιεσόμετρο για να μπουν στην κλήρωση και να κερδίσουν από ένα 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B.

4. Θα κληρωθούν συνολικά 2 νικητές. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην σελίδα του CityDoctors στο Facebook τη 31/10/2018. Οι νικητές θα προκύψουν μετά από κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 31/10/2018. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείταιη συνδρομή σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ή η χρήση οποιασδήποτε αυτής.

7. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα ή χρήματα.

8. Κάθε άτομο έχει μία συμμετοχή.

9. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, προϋπόθεση της οποίας αποτελεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων η οποία εκφράζεται με επιλογή του αντίστοιχου check box που ακολουθεί μετά το κείμενο των παρόντων όρων, θεωρείται ότι οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Το citydoctors.gr δε φέρει καμία ευθύνη αν οι χρήστες έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία τους και συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

10. Η αποδοχή του δώρου εκ μέρους του νικητή θα εκδηλώνεται με θετική απάντηση, όταν θα επικοινωνήσει μαζί του η εταιρεία και με τον τρόπο που θα οριστεί η επικοινωνία, καθώς και η δήλωση από μέρους του ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του στον διαγωνισμό τους οποίους και θα κληθεί να υπογράψει σε δεύτερο χρόνο.

11. Στις περιπτώσεις άρνησης του νικητή να αποδεχθεί το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του νικητή αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην αποδοχή του δώρου μέχρι 24 ώρες μετά από την ενημέρωση της νίκης, ή εάν με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί εκ μέρους του νικητή οι παρόντες όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, χάνεται αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο. Στην περίπτωση αυτή το citydoctors.gr απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

12. Το δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η εξέλιξη του διαγωνισμού από τα τεχνικά συστήματα, καθώς και η λήψη και καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε πράξεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

13. Το citydoctors.gr, διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της εταιρείας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχεια του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, διαφημιστικών σλόγκαν, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του.

15. Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, η συγκατάθεση δε των συμμετεχόντων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εκφράζεται με την επιλογή του αντίστοιχου check box στο τέλος των παρόντων Όρων. Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και διαβεβαιώνει ότι δε θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους για άλλο σκοπό πέραν του προαναφερθέντος, θα διαβιβαστούν αποκλειστικά και μόνο στο ως «Εκτελών την Επεξεργασία» θα διατηρηθούν δε για όσο χρόνο απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών και την απονομή των δώρων, ήτοι για διάστημα 6 μηνών. Εν συνεχεία, θα διαγράφονται πλήρως από τα συστήματα του.

16. Ειδικότερα, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων και η παροχή της συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ήτοι του ονοματεπωνύμου τους, του e-mail τους, του τηλεφώνου τους από το, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για λόγους διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του με ανακοίνωση του username ή/και του ονοματεπωνύμου των νικητών ελεύθερα και απεριόριστα, από το στο πλαίσιο δημοσιεύσεων και προωθητικών ενεργειών που αφορούν στο διαγωνισμό.

17. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία που συμπλήρωσε στη φόρμα συμμετοχής, χρησιμοποιηθούν από τo citydoctors.gr, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω συνεργατών του που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του κατά τα ανωτέρω. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από το citydoctors.gr, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ.). Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί το καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της παρασχεθείσας συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το citydoctors.gr. Τα ως δικαιώματά τους μπορούν οι συμμετέχοντες - υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενα των δεδομένων - να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους, στέλνοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας για το citydoctors.gr, Δελβίνου 44, Νέα Κυψέλη, 11363.

18. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα www.citydoctors.gr

19. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τουwww.citydoctors.gr.

20. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Το www.citydoctors.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.

21. Τα δώρα δε μπορούν καθόλου να τροποποιηθούν από το νικητή.

22. Τοcitydoctors.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εξής σε σχέση με το δώρο: Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το citydoctors.gr για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, το citydoctors.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Από τη στιγμή που το δώρο παραδοθεί ακέραιο στον παραλήπτη και ο ίδιος υπογράψει την παραλαβή του, ουδεμία αξίωση μπορεί να έχει από την εταιρεία αναφορικά με το δώρο. Για τα προϊόντα της εταιρείας που θα αποστέλλονται, πιστοποιείται ότι αυτά τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για ασφαλή κατανάλωση, τις ίδιες που ισχύουν και για όλα τα προϊόντα της εταιρείας που διακινούνται στην αγορά.

23. Το citydoctors.gr, απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

24. Οι όροι συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο.

25. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιανδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με την ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρ. 13 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Σ. ΜΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ, με έδρα Δελβίνου 44, Νέα Κυψέλη Αθήνας, ΤΚ 11363, με Α.Φ.Μ 998930212 (στο εξής "Εταιρεία" ή " Υπεύθυνος Επεξεργασίας"), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, παρέχει κατωτέρω την δήλωση προστασίας σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής "GDPR"), στα Υποκείμενα Δεδομένων (στο εξής "Υποκείμενα Δεδομένων").

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων και, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίστηκαν από τους προαναφερθέντες κανονισμούς, η δραστηριότητα επεξεργασίας των παρεχόμενων δεδομένων θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας.

1. ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.1. Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επίθετο) των ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διανωνισμό Κερδίστε 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B!, τα οποία και συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής.

1.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διανωνισμό Κερδίστε 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B!, την οποία και συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής.

1.3. Ηλικία. Συλλέγουμε την ηλικία των συμμετεχόντων, ως απαραίτητο στοιχείο για την είσοδό τους στο site μας, καθώς θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, βάσει κανονισμού.

1.4 Τηλεφωνικός αριθμός. Συλλέγουμε τον τηλεφωνικό αριθμό των ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διανωνισμό Κερδίστε 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B!, τον οποίο και συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής.

2. ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε την ηλικίας σας ή όταν συμπληρώνετε την φόρμα συμμετοχής. Δεν εκχωρούμε τις πληροφορίες σας σε κανέναν, παρά μόνο τις μοιραζόμαστε με τρίτα μέρη με σκοπό τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της ανάδειξης των νικητών.

3. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

α) για την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους σκοπούς που αναφέρονται στους όρους συμμετοχής καθώς και για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εθνικής ή διεθνούς, ή για την εκτέλεση των αποφάσεων δικαστικής αρχής ή άλλων αρχών στις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπόκειται. Οι σκοποί αφορούν στη διενέργεια κλήρωσης και στην ειδοποίηση των νικητών για την εξαργύρωση του δώρου τους, που αφορά στην προσφορά 2 Ηλεκτρικές Οδοντόβουρτσες Oral B. Οι νικητές θα λάβουν νέους όρους τους οποίους θα πρέπει να αποδεχθούν για την επικύρωση της νίκης τους που θα αφορά στη συμμετοχή τους στην εκδήλωση που διοργανώνει η Σ. ΜΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ.

β) για την άσκηση των δικαιωμάτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ιδίως του δικαιώματος ένδικης προστασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στα στοιχεία α και β ανωτέρω είναι όσα συλλέγονται μέσω της φόρμας συμμετοχής.

Η παροχή των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρεωτική, από όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί το citydoctors.gr, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, ως ισχύουν, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της παρασχεθείσας συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το citydoctors.gr. Τα ως δικαιώματά τους μπορούν οι συμμετέχοντες - υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενα των δεδομένων - να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους, στέλνοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας για το citydoctors.gr, Δελβίνου 44, Νέα Κυψέλη, 11363.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα ή / και σε έντυπη μορφή, με καταγραφή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση και διαβίβαση δεδομένων, ακόμη και με την υποστήριξη εργαλείων πληροφορικής (IT). Τα εργαλεία και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της προστασίας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

 • • διασφαλίζει την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και να γνωστοποιεί άμεσα τυχόν προσαρμογές ή / και προσθήκες τις οποίες το Υποκείμενο Δεδομένων αιτείται,
 • • θεσπίζει μέτρα ασφαλείας για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδομένων, λόγω του πιθανού αντικτύπου που η επεξεργασία επιφυλάσσει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων,
 • • να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, εντός της προθεσμίας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, για τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων,
 • • να εγγυάται τη συμμόρφωση των εργασιών επεξεργασίας με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Συγκεκριμένα, για να συμβάλλουμε στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που σας αφορούν, διατηρούμε υλικές, τεχνικές και διοικητικές εγγυήσεις. Επικαιροποιούμε και υποβάλλουμε συνεχώς σε δοκιμασίες την τεχνολογία ασφαλείας που διαθέτουμε. Περιορίζουμε την πρόσβαση των πληροφοριών που σας αφορούν σε εκείνους τους υπαλλήλους που απαιτείται να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προ-κειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας για τη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που σας αφορούν. Μεταξύ άλλων, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα και τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν σε περίπτωση απώλειας, κακής χρήσης, παράνομης επεξεργασίας ή μεταβολής: Παρατίθεται ενδεικτική αναφορά σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Δείτε μερικά παραδείγματα παρακάτω:

 • - κρυπτογράφηση
 • - ανίχνευση και διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια
 • - χρήση διακομιστών με περιορισμένη πρόσβαση που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • - χρήση συστημάτων πληροφορικής (ΙΤ) και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που εγκαθίστανται με τρόπο που ελαχιστοποιείται η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή / και στοιχείων επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη
 • - υιοθέτηση πολιτικών διατήρησης και διαγραφής δεδομένων
 • - πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων βάσει της αρχής της «ανάγκης γνώσης» (“need-to-know basis”)

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων ενδέχεται να γίνουν γνωστά, εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, σε:

 • • Εργαζόμενους και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων
 • • Παρόχους συμβουλών σε θέματα διοίκησης και νομικά
 • • Σε αρχές γενικώς, δημόσιες αρχές, φορείς και οργανώσεις, τόσο ημεδαπές όσο και αλλοδαπές
 • • Εμπορικούς συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση σημείων πώλησης
 • • Παρόχους υπηρεσιών καταχώρισης δεδομένων και ψηφιακής αρχειοθέτησης,

αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω κατά τη συγκατάθεση που παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται σε κοινολόγηση.

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραπάνω θα ισχύουν μόνο κατόπιν υιοθέτησης επαρκών εγγυήσεων, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα στα συστήματά της με μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • • για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν άλλως απαιτείται από υποχρεώσεις που πηγάζουν από Κανονισμούς και Διαδικασίες.
 • • τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πηγάζουν από Κανονισμούς.
 • • Εφόσον ισχύει βάσει νόμου, με όριο τυχόν τη στιγμή της υποβολής αιτήματος διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα οποία αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία και ιδίως από τα άρθρα 15 έως 22 του GDPR, όπως:

 • • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και, εν προκειμένω, ότι παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον σκοπό, τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες της επικοινωνίας ή / και τη διαβίβαση δεδομένων κ.λ.π.
 • • Δικαίωμα διόρθωσης: δικαίωμα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων η διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την παροχή επιπλέον δήλωσης.
 • • Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα εξασφάλισης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της δυνατότητας διαγραφής προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση που:
  • • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας
  • • η συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η δραστηριότητα επεξεργασίας έχει ανακληθεί και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη δραστηριότητα επεξεργασίας
  • • τα προσωπικά δεδομένα έχουν παράνομα υποβληθεί σε επεξεργασία.
  • • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί νομική υποχρέωση.
 • • Δικαίωμα να αντιταχθεί στη δραστηριότητα επεξεργασίας: το δικαίωμα αφορά την ανά πάσα στιγμή αντίθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουν ως νομική βάση το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο ο περιορισμός της επεξεργασίας, σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων (για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας), αν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για το υποκείμενο των δεδομένων για την εκτίμηση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο, εάν, ως αποτέλεσμα της αντίρρησης στη δραστηριότητα επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων αναμένει την επαλήθευση της επικράτησης ή μη του εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: το δικαίωμα λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας μόνο στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και μόνο σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα.
 • • Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: το δικαίωμα να αποκτάται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η δυνατότητα να μην υπόκειται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα που επηρεάζουν το υποκείμενο των δεδομένων ή που το επηρεάζουν ουσιωδώς με την εξαίρεση της περίπτωσης οι αποφάσεις αυτές να είναι απαραίτητες για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης ή να βασίζονται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο θεωρεί ότι η δραστηριότητα επεξεργασίας που το αφορά παραβιάζει τον GDPR έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή.

9. COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας) για την παροχή των δικτυακών μας τόπων και των διαδικτυακών υπηρεσιών και για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας και να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας λειτουργούν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο που εφαρμόζουν τις προτιμήσεις σας, παρακαλώ δείτε παρακάτω στη σχετική ενότητα.

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29/06/2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Ενδέχεται να στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιοδικές υπενθυμίσεις για αλλαγές και ενημερώσεις αυτής της Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τον ιστότοπό μας για να δείτε την τρέχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που παρέχει ο GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να στέλνει γραπτή αίτηση, μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας για το, Δελβίνου 44, Νέα Κυψέλη, 11363.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Πολιτική απορρήτου. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, καθώς και τρίτου μέρους cookies (“third party cookies”) για την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τις περιηγήσεις σας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση κάποιων ή όλων των cookies, πατήστε στο σύνδεσμο "μάθετε λεπτομέρειες".

Τα cookies είναι δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα στο πρόγραμμα online περιήγησης του χρήστη (web browser) κατά τη διάρκεια περιήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα. Τα cookies διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών καθώς και για την παρακολούθηση χρήσης πληροφοριών, τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά του ιστοτόπου. Στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, την οποία μπορείτε να βρείτε άνωθεν, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies προκειμένου να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης στην ιστοσελίδα, την εξατομίκευση των πληροφοριών και τις προτιμήσεις του κάθε προγράμματος περιήγησης.

Αναγκαία cookies είναι τα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς τα cookies αυτά, ο ιστότοπος δεν δύναται να λειτουργήσει σωστά. Για την εν λόγω κατηγορία cookies, δεν ζητάμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, κρατείται cookie το οποίο υποδηλώνει εάν το υποκείμενο είναι ενήλικας, το οποίο προκύπτει από τις νομικές υποχρεώσεις και την φύση του προϊόντος. Επιπλέον ενδέχεται να χρησιμοποιούμε third party cookies, Η ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες. Οι εν λόγω πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιώσει την ιστοσελίδα της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών της. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον server της Google στις Η.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Google, παρακαλούμε πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε τα δεδομένα σας μέσω των Google Analytics, μπορείτε να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα εξαίρεσης Google Analytics Opt out, το οποίο θα βρείτε εδώ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εγκατεστημένων από τον ίδιο cookies είναι η εταιρεία με την επωνυμία Σ. ΜΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατόπιν της έγκρισής σας για χρήση των cookies μπορεί να υπόκεινται σε επεξεργασία με την υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων για την εκτέλεση των επιδιωκόμενων δραστηριοτήτων.

Η παροχή της έγκρισής σας για τη χρήση των cookies είναι προαιρετική. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε να παράσχετε την έγκρισή σας, η διενέργεια των κατωτέρω αναφερόμενων δραστηριοτήτων θα καταστεί αδύνατη.

Τα δεδομένα που παρέχονται κατόπιν έγκρισής σας για τη χρήση των cookies δεν θα κοινοποιούνται ούτε θα διαβιβάζονται σε τρίτους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο, ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμα σε πρόσωπα που προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (εργαζομένους ή/και συνεργάτες).

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ακόμη και μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, πατήστε «Βοήθεια» στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στην κορυφή, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησή σας ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

 • • επιλέξτε Επιλογές Internet ή Προτιμήσεις από το μενού Εργαλεία ή Προβολή ή Επεξεργασία
 • • επιλέξτε Απόρρητο ή Προστασία ή Μεταφόρτωση Αρχείων και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε

Μπορείτε επίσης να βρείτε περαιτέρω οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος περιηγητή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε cookies κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι εγκατεστημένα ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε για το σερφάρισμα στο διαδίκτυο), καθώς και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρειάζεται να προσαρμόσετε μόνοι σας κάποιες προτιμήσεις οποτεδήποτε επισκέπτεστε κάποια ιστοσελίδα. Επιπλέον, η διαγραφή cookies ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες υπηρεσίες να μην λειτουργούν.

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.citydoctors.gr και κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, θα ενημερώνεστε, με σχετική αναφορά στο επάνω μέρος της σελίδας, ότι αποδέχεστε και κατανοείτε ότι η χρήση των cookies απαιτείται για την σωστή λειτουργία. Διαφορετικά, θα πρέπει είτε να σταματήσετε να περιηγείστε στο site είτε να απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Εάν δεν εγκαταστήσετε cookies, αυτό ενδέχεται να έχει μεγάλη επίδραση τόσο στην λειτουργικότητα της ιστοσελίδας όσο και στην ικανότητα μεταφόρτωσης πληροφοριών ή υπηρεσιών απόwww.citydoctors.gr.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εκ των Άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ («GDPR»), όπως:

 • • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ότι κάποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και ότι σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και σε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την προέλευση, το σκοπό, τις κατηγορίες των υπό επεξεργασία δεδομένων, τους λήπτες της επικοινωνίας ή/και της διαβίβασης δεδομένων κλπ.
 • • Δικαίωμα διόρθωσης: δικαίωμα να εξασφαλίζεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η διόρθωση των μη ορθών προσωπικών δεδομένων, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, καθώς και η συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων που δεν εί-ναι πλήρη με πρόσθετη δήλωση.
 • • Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να εξασφαλίζεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση που:
  • - Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  • - Η συγκατάθεση επί της οποίας η επεξεργασία βασίζεται έχει ανακληθεί και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση επεξεργασίας,
  • - Τα προσωπικά δεδομένα έχουν τύχει μη νόμιμης επεξεργασίας,
  • - Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προς εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
 • • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα εναντίωσης οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επί τη βάση του εννόμου συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων.
 • • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: το δικαίωμα να εξασφαλίζεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ο περιορισμός της επεξεργασίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων (για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων), εάν η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην εν λόγω επεξεργασία, εάν το υποκείμενο των δεδομένων χρειάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα προκειμένου να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υποστηρίξει εκτιμήσει ή να ασκήσει νομικές αξιώσεις του, εάν, ως αποτέλεσμα της εναντίωσης στην επεξεργασία, το υποκείμενο των δεδομένων αναμένει την επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγω του υποκειμένου των δεδομένων.
 • • Δικαίωμα στη φορητότητα: το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και μόνο εφόσον η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • • Δικαίωμα μη υπαγωγής σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εξασφαλίζει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ότι δεν θα υπόκειται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το α-φορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά, εκτός εάν οι εν λόγω αποφάσεις είναι απαραίτητες για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ή βασίζονται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων που θεωρεί ότι η επεξεργασία που τον/την αφορά παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή. Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας με γραπτή αίτησή τους, στέλνοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας για το citydoctors.gr, Δελβίνου 44 , Νέα Κυψέλη , 11363.