City Doctors
CityDoctors

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ citydoctors.gr ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ

O δικτυακός αυτός τόπος citydoctors.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία "Σ. Μαράτος & ΣΙΑ ΙΚΕ", με έδρα στην Νέα Κυψέλη (εφεξής citydoctors.gr ”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με το citydoctors.gr.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Γενικοί Όροι – Αποποίηση Ευθυνών

1.1. Εγγραφή - Δημιουργία Προφίλ

Η παρούσα ιστοσελίδα εισάγει σε διαδικτυακή πύλη που εξυπηρετεί και διευκολύνει τον επισκέπτη – ασθενή – πελάτη στην εξεύρεση Επαγγελματία Υγείας, φυσικό πρόσωπο ή εταιρία και αν επιθυμεί προγραμματισμό ραντεβού με ιατρό μέλος του δικτύου

Μέσω του citydoctors.gr κάποιος ασθενής-πελάτης μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού με το γιατρό διαδικτυακά.

Για τους επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες (Ε) η έγγραφη ως πλήρης καταχώρηση είναι δωρεάν.

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Ε έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του citydoctors.gr. Κάθε Ε μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην Ιστοσελίδα του citydoctors.gr ή παρέχοντας τα σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του citydoctors.gr ο οποίος τα εισάγει εκ μέρους του Ε. Άπαξ και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο Ε είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό Προφίλ. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το citydoctors.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε εδω.

Ο Ε είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το citydoctors.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Ε οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το citydoctors.gr αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Ε επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο citydoctors.gr, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@citydoctors.gr.

Δεν υφίσταται σύμβαση έργου ή εργασίας μεταξύ Ε και citydoctors.gr. Ο Ε εντάσσεται στο citydoctors.gr προκειμένου να απολαμβάνει των υπηρεσιών του citydoctors.gr, οφείλοντας προς τούτο να τηρεί τους όρους χρήσης που έχουν αναρτηθεί προς τούτο στο διαδίκτυο https://www.citydoctors.gr/oroi-xrisis- synergasias . Στο πλαίσιο αυτό ασκεί το επάγγελμα του ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας ατομικά και με δική του ευθύνη τις υπηρεσίες του ή τα προϊόντα του.

1.2. Προσόντα Ε - Οικονομικοί Όροι

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Ε διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ε αναγνωρίζει ότι το citydoctors.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει το citydoctors.gr οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που o Ε παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία.

Ο Ε που κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή citydoctors.gr/synergasia εντελώς δωρεάν για Πλήρης Καταχώρηση.

Στην εφαρμογή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα και εταιρίες

Ο Ε που επιθυμεί να ενταχθεί στο δίκτυο του citydoctors θα πρέπει να συμπληρώσει τη Φόρμα Εγγραφής Μέλους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.citydoctors.gr/synergasia τα ζητούμενα στοιχεία ταυτοποίησης και επιπλέον αποδέχεται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι:

- Κατέχει τίτλο ειδικότητας, σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και ασκεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα και μόνο αυτή σε ιατρείο ή εργαστήριο ή άλλο χώρο αδειοδοτημένο από τον Ιατρικό Σύλλογο ή τον Επιστημονικό σύλλογο που οφείλει να ανήκει λόγω του επαγγέλματος του.

- Δεν παρέχει υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην άδεια άσκησης / άδεια επαγγέλματος του.

- Δεν έχει καταδικαστεί και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη από τον οικείο Επιστημονικό Σύλλογο.

- Δεν έχει καταδικαστεί και δεν εκκρεμεί εις βάρος του δίωξη για ποινικό αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ε ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο Ε ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ citydoctors.gr

- Τήρηση της Νομοθεσίας

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το citydoctors.gr εφιστά την προσοχή του Ε και του Πελάτη στα εξής:

Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Ε και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την έκδοση αποδείξεως από τον Ε σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το citydoctors.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως αναφορικά με τα παραπάνω.

1.3 Περιορισμός εγγυήσεων

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες του citydoctors.gr προσφέρονται «ως έχουν»

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του citydoctors.gr θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Ε.

Το citydoctors.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύεται ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείται, ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, γίνεται με δική σας ευθύνη.

Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο παρέχονται από τους ιατρούς είναι ακριβείς ,αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με το άρθρο 18 του Κώδικα Δεοντολογίας των Ιατρών καθώς αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση των ασθενών στο κλείσιμο ραντεβού. Ειδικά οι πληροφορίες στα πεδία Κόστος Υπηρεσιών, που είτε είναι ορατές στους εγγεγραμμένους ασθενείς είτε γνωστοποιούνται σε αυτούς μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, προέρχονται από την πληροφόρηση που παρέχουν οι ιατροί στο Citydoctors σχετικά με το κόστος επίσκεψης & υπηρεσιών τους και η τιμή επίσκεψης - υπηρεσιών γνωστοποιείται άμεσα ή αποστέλλεται στους ασθενείς με την σύμφωνη γνώμη των ιατρών. Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών ή του Citydoctors αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Το Citydoctors.gr παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των ιατρών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής ιατρών και ασθενών, και δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους ιατρούς υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση, δεν προβαίνει σε διαφήμιση καθοιονδήποτε τρόπο απλώς αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω παροχής περαιτέρω δυνατοτήτων στους ασθενείς όλως ενδεικτικά διά της πληρέστερης και επαρκέστερης πληροφόρησης.

Το citydoctors.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την μη τήρηση του ραντεβού από τον ασθενή/πελάτη ή τον Ε και για τον τρόπο άσκησης, τις μεθόδους, την επάρκεια, τα αποτελέσματα χειρισμών ή παρεμβάσεων φαρμακευτικών και άλλων του Ε και δεν μπορεί να εισηγηθεί, να παρέμβει, να παρατηρήσει, ή να διορθώσει τυχόν μη αρεστή συμπεριφορά του Ε προς τον ασθενή/πελάτη ή του ασθενή/πελάτη προς τον Ε.

2. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Ε

Ο Ε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο citydoctors.gr (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨Πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Ε συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές.

Ο Ε υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο citydoctors.gr ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα.

Ο Ε βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του citydoctors.gr και των Υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Ο Ε αναγνωρίζει πως το citydoctors.gr έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Ε, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

3. Εγγυήσεις Ε

Ο Ε συμφωνεί και εγγυάται ότι:

α) οι σχετικές με τα προσόντα του παρεχόμενες πληροφορίες ή αποδεικτικά έγγραφα είναι αληθή, πλήρη και έγκυρα και ότι θα ανταποκριθεί προς το τυχόν αίτημα του citydoctors.gr για παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή αποδεικτικών εγγράφων.

β) θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από το citydoctors.gr για να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο στο πλαίσιο νομικής διαμάχης με τρίτους.

γ) αποδέχεται πως o χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους Ε και πως αυτά τα σχόλια θα δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα και θα λαμβάνονται υπόψιν από το citydoctors.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης.

4. Υποχρεώσεις Ε

Ο Ε υποχρεούται και αναγνωρίζει ότι:

α) πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματός του, ήτοι ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του citydoctors.gr χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του citydoctors.gr.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του citydoctors.gr με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Ε ή Πελατών, που αποκτά από το citydoctors.gr, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για ραντεβού είτε διαδικτυακά είτε μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ε συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του citydoctors.gr σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

5. Δικαιώματα του citydoctors.gr

To citydoctors.gr διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Ε και ο Ε αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς τον Ε οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εάν η λειτουργία της Ιστοσελίδας περιορίζεται, μειώνεται ή εμποδίζεται λόγω κάποιου νόμου ή άλλης δραστηριότητας ή κατάστασης η οποία είναι εκτός του ελέγχου του citydoctors.gr , το citydoctors.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύμβαση, να τερματίσει αυτή τη σύμβαση μερικώς ή ολικώς.

Περαιτέρω, το citydoctors.gr δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Ε, εφόσον κρίνει ότι ο Ε παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου.

Το citydoctors.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτά ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Ε δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

Το citydoctors.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και τα στοιχεία του Ε για ενημερωτικούς σκοπούς της Ιστοσελίδας. Το citydoctors.gr λαμβάνει με την παρούσα από τον Ε την άδεια, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για την προώθηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και ιδίως να τα δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα, η οποία θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της προώθησης του σκοπού της Ιστοσελίδας ή να τα δίδει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του που θα σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του citydoctors.gr, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο citydoctors.gr ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από αυτό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του citydoctors.gr. Ο Ε συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του citydoctors.gr και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Tο citydoctors.gr χορηγεί στον Ε ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του citydoctors.gr αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του citydoctors.gr και των δικαιοδόχων του.

7. Αποζημίωση

Ο Ε αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το citydoctors.gr για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το citydoctors.gr εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Ε. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το citydoctors.gr ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του citydoctors.gr εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο Ε.

8. Περιορισμός νομικών ευθυνών

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του citydoctors.gr, Ο Ε συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

Το citydoctors.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Ε, η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης των Υπηρεσιών του citydoctors.gr είτε από τη σχέση του με τον Πελάτη, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το citydoctors.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

To citydoctors.gr δεν επιθυμεί και δεν μπορεί να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Ε και του Πελάτη, ακόμα και εάν ο Ε βρίσκεται σε διαμάχη με τον Πελάτη. Με κανένα τρόπο το citydoctors.gr, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

Το citydoctors.gr δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Ε μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Το citydoctors.gr δεν είναι υπεύθυνο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

Tο citydoctors.gr δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το citydoctors.gr.

Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το citydoctors.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του citydoctors.gr.

Κάθε διάταξη που εμπεριέχεται σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να ερμηνεύεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες.

9. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. To citydoctors.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. το citydoctors.gr δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

10. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

Ο citydoctors.gr διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Ε και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο λόγων ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως ενδεικτικά:

α) Όταν ο Ε δεν έχει προμηθεύσει το citydoctors.gr με τα απαραίτητα έγγραφα ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις αποδοχής και συμμετοχής στο citydoctors.gr.

β) Όταν το citydoctors.gr έχει ισχυρές και ασφαλείς ενδείξεις πως ο Ε έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό την παρούσα.

11. Χρεώσεις και Όροι Πληρωμής

Ο Ε που κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή citydoctors.gr/synergasia εντελώς δωρεάν για Πλήρης Καταχώρηση.

12. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Ε

Ο Ε συμβάλλεται με τον Πελάτη. Το citydoctors.gr δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Ε και Πελατών, αλλά μόνο διεκπεραιώνει το αίτημα για ραντεβού με το Ε διαδικτυακά.

13. Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

Ο Ε αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν το citydoctors.gr δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

Η σύμβαση με citydoctors.gr αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Ε και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το citydoctors.gr και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Ε επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του citydoctors.gr, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Ε επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τον το citydoctors.gr, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@citydoctors.gr.

Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και τα κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από την παρούσα συμβατική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.